Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Το αρχαίο ελληνικό προσωπείο


"Η μάσκα είναι παρούσα στο θέατρο από τις απαρχές του και χρήσιμη στην εναλλαγή ηρώων και καταστάσεων. Στον ηθοποιό λειτουργεί με τρόπο ώστε να διευκολύνεται η μέθεξη με το άλλο θείο, ηρωικό, αληθινό ή πλασματικό πρόσωπο που ενσαρκώνει. Αντίστοιχα, στον θεατή λειτουργεί ως στοιχείο παραπομπής και συμπληρωματικό στην κατάσταση του δρώμενου." Δήμητρα Μήττα

Ο χώρος του αρχαίου ελληνικού θεάτρου


Το θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως στην Ακρόπολη Αθηνών 

Το θέατρο των Δελφών

Το θέατρο της Επιδαύρου


Το αρχαίο ελληνικό δράμα


Ευσύνοπτη αναφορά στο Ελληνικό Κλασσικό Θέατρο σύμφωνα με την παρούσα επιστημονική γνώση

Κείμενο-αφήγηση: ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ παραστασιολόγοςΔυο αξιόλογες παρουσιάσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος, δυστυχώς  χωρίς ελληνικούς υπότιτλους :

Ύλη εισαγωγής


Η ύλη της εισαγωγής από το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο (Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας) :
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B120/550/3618,15478/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B120/550/3618,15479/

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κεφάλαια:
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ : 3. Δραματικοί αγώνες 4. Συντελεστές της παράστασης 5. Δομή της τραγωδίας και συγκεκριμένα: "Τα μέρη της τραγωδίας"